Aktuálne FOTO


História ŠK LABDA
Krátky popis vzniku
občianskeho združenia
---->
 

Spriatelené kluby
Športový klub ŠK LABDA
podporuje a zaujíma sa
---->
 

Kontakt
www.labda.sk
info@labda.sk
---->
 

ARCHÍV
Archív zápasov a výsledkov
---->
 

Štruktúra ŠK LABDA
Výkonný výbor
 
 Mário Blaščák :        Prezident klubu
 Roman Borušovič :   1.Viceprezident klubu  
 Róbert Kubiš:            2.Viceprezident klubu
 Jozef Pollák :             Športový riaditeľ klubu
 Ján Pokrivčák :         Generálny sekretár klubu
 
Revízna komisia  

 František Konkoľ:    Člen revíznej komisie
 František Brikner:    Člen revíznej komisie
 Juraj Firta:                Člen revíznej komisie

 

Členovia ŠK LABDA
zoznam členov
ŠK LABDA
---->
 
 
Štruktúra ŠK LABDA
Výkonný výbor
Revízna komisia
---->