Aktuálne FOTO


História ŠK LABDA
Krátky popis vzniku
občianskeho združenia
---->
 

Spriatelené kluby
Športový klub ŠK LABDA
podporuje a zaujíma sa
---->
 

Kontakt
www.labda.sk
info@labda.sk
---->
 

ARCHÍV
Archív zápasov a výsledkov
---->
 

ŠK LABDA RESPECT

V tejto časti vyjadruje Športový klub LABDA svoju vďaku a rešpekt voči tým, ktorých si vysoko váži
In this section, LABDA Sport Club pays its respect to the ones we deeply admire and appreciate

PAVOL DEMITRA č.38, nikdy nezabudneme
Innisfree, 30 Harrow Rd., Wembley, London - Thank you for your hospitality
Tibet a Jeho Svätosť 14. Dalajláma www.tibet.com
FREE TIBET!!!
All Hungarian Supporters/Head of HU Fan Club Laczi Kiraly
Peter Dubovský č. 10, navždy s tebou
MFK GORAL Stará Ľubovňa
www.staralubovna.sk/mfk
   
 Special RESPECT to :

Obec Nová Dedinka a obzvlášť Miestny Športový Klub

Občianske združenie ŠK LABDA ďakuje vedeniu športového klubu v Novej Dedinke za prejavenú ochotu spolupráce vrámci organizácie športových aktivít na miestnom ihrisku v sezóne 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017

Obec Tomášov a obzvlášť miestny Športový klub 

 Občianske združenie ŠK LABDA ďakuje vedeniu športového klubu v Čataji za prejavenú ochotu spolupráce vrámci organizácie športových aktivít na miestnom ihrisku v sezóne 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017 

NO RESPECT

"Ďakujeme" bývalému členovi klubu Petrovi P. za využitie klubových peňazí na súkromné účely, ktoré doteraz neboli klubu vrátené. Karma je zdarma.

Členovia ŠK LABDA
zoznam členov
ŠK LABDA
---->
 
 
Štruktúra ŠK LABDA
Výkonný výbor
Revízna komisia
---->