Aktuálne FOTO


História ŠK LABDA
Krátky popis vzniku
občianskeho združenia
---->
 

Spriatelené kluby
Športový klub ŠK LABDA
podporuje a zaujíma sa
---->
 

Kontakt
www.labda.sk
info@labda.sk
---->
 

ARCHÍV
Archív zápasov a výsledkov
---->
 

AKTIVITY

                Aktivity športového klubu ŠK LABDA na rok 2021

Tréningové zápasy v sezóne 2021

Členovia ŠK Labda ako aj ostatní priaznivci klubu hrávajú pravidelné priateľské klubové zápasy počas zimných i letných mesiacoch na multifunkčnom ihrisku v areály ŠK Nová Dedinka každý štvrtok vo večerných hodinách (od 19:30 - do 21:00)

Členovia klubu za tréning neplatia - nečlenovia uhrádzajú 1,5 EUR na mieste.

Okrem tréningových zápasov hrá ŠK Labda priateľské "veľké zápasy" so starými pánmi z obce Veľký Grob alebo organizuje  né športové aj nešportové aktivity, ktorých zoznam a termíny sa budú aktualizovať aj podľa aktuálnej situácie s COVID-19. Vítaní sú jednak všetci členovia, priatelia, známi, ale aj ostatní, ktorí majú záujem o futbal a šport všeobecne.

Ďalšie plánované aktivity klubu v sezóne 2021

Určite by sme chceli tento rok chceli zorganizovat :

- Splav Malého Dunaja (júnový víkend 2021)

- Futbalový turnaj pre U11 Junior Labda Cup 13.ročník (začiatok októbra 2021)

- ŠK Labda Mikuláš pre deti členov klubu (december 2021) 

Členovia ŠK LABDA
zoznam členov
ŠK LABDA
---->
 
 
Štruktúra ŠK LABDA
Výkonný výbor
Revízna komisia
---->