Aktuálne FOTO


História ŠK LABDA
Krátky popis vzniku
občianskeho združenia
---->
 

Spriatelené kluby
Športový klub ŠK LABDA
podporuje a zaujíma sa
---->
 

Kontakt
www.labda.sk
info@labda.sk
---->
 

ARCHÍV
Archív zápasov a výsledkov
---->
 

SPRIATELENÉ KLUBY

 

ŠK LABDA v rámci svojich aktivít, vyplývajúcich zo stanov klubu úzko spolupracuje s niekoľkými spriatelenými futbalovými a športovými klubmi.

Vzhľadom k tomu, že ŠK Labda pôsobí hlavne futbalovom ihrisku v NOvej Dedinke, kde býva aj väčšina jej členov, podporujeme miestny Športový klub Nová Dedinka.

Kontakt :

Športový klub Nová Dedinka
Športová ulica
900 29 Nová Dedinka

www.sknovadedinka.sk

Aj vzhľadom k pôvodu zakladajúcich členov občianského združenia ŠK LABDA má otvorené a priateľské vzťahy hlavne s MFK Goral Stará Ľubovňa, ktorý sa v ročníku 2006/2007 prebojoval do druhej najvyššej slovenskej súťaže a zotrval v nej len jednu sezónu. Ročník 2008/2009 odštartuje opäť v II.najvyššej slovenskej lige. 

Kontakt :

MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB STARÁ ĽUBOVŇA
Továrenská 1
064 01 Stará Ľubovňa

 http://www.staralubovna.sk/mfk

V Starej ľubovni sa opäť po čase sformoval klub priaznivcov a fanúšikov MFK GORAL Stará Ľubovňa pod názvom SLFANS. Každý, kto by sa chcel stať členom tohoto ľubovianského fanklubu, alebo by chcel získať bližšie informácie o činnosti a najbližších aktivitách fanklubu, môže kontaktovať jeho členov na doeluvedenej emailovej adrese.

Kontakt na FANKLUB MFK GORAL Stará Ľubovňa - SLFANS

http://www.fanslubovna.7x.cz/

 

Členovia ŠK LABDA
zoznam členov
ŠK LABDA
---->
 
 
Štruktúra ŠK LABDA
Výkonný výbor
Revízna komisia
---->