Aktuálne FOTO


História ŠK LABDA
Krátky popis vzniku
občianskeho združenia
---->
 

Spriatelené kluby
Športový klub ŠK LABDA
podporuje a zaujíma sa
---->
 

Kontakt
www.labda.sk
info@labda.sk
---->
 

ARCHÍV
Archív zápasov a výsledkov
---->
 

Členovia ŠK LABDA
V roku 2017 sa členmi ŠK LABDA zatiaľ stali títo športoví nadšenci:
 
 
  Meno člena
1 Štefan Norulák
2 Peter Burton Chovanec
3 Róbert Kubiš
4 Steve Murphy
5 Jozef Holocsy
6 František Brikner
7 Rado Bali Jenčík
8 Roman Borušovič
9 Jozef Pollák
10 Ján Pokrivčák
11 Mário Bačkady
12 Róbert Pasztor
13 Henrich Skrek
14 Martin Klir
15 Jozef Čegiň
16 Ján Štulrajter
17 Peter Vitáloš
18 Marek Bohmer
19 Jozef Ryník
20 František Konkoľ
21 Piecka
22 Andrej Kellner
23 Jaroslav Kojš
 
   
Momentálny počet členov na rok 2017 je 23
Budeme sa tešiť každému novému zájuemcovi o členstvo. V prípade zájmu o členstvo, kontaktujte:
 
Roman Borušovič, Mário Blaščák
info@labda.sk
 
Členom klubu sa môže stať každý, kto zaplatí členské platné na tento rok 2017 (viď "Registrácia")
   

 

Členovia ŠK LABDA
zoznam členov
ŠK LABDA
---->
 
 
Štruktúra ŠK LABDA
Výkonný výbor
Revízna komisia
---->