Aktuálne FOTO


História ŠK LABDA
Krátky popis vzniku
občianskeho združenia
---->
 

Spriatelené kluby
Športový klub ŠK LABDA
podporuje a zaujíma sa
---->
 

Kontakt
www.labda.sk
info@labda.sk
---->
 

ARCHÍV
Archív zápasov a výsledkov
---->
 

ŠK LABDA HOME

Občianske združenie Športový klub Labda pripravuje na 6.10.2018 11.ročník futbalového turnaja prípraviek U11 Junior Labda Cup. Turnaj sa uskutoční na futbalovom štadióne ŠK Nová Dedinka. 

   

 

 Pred koncom roka 2017 sme sa navždy rozlúčili s jedným z našich členov - Mgr. Róbertom Gálikom. Odišiel vo veku 48 rokov.

"Sokolík" - nech ti je zem ľahká, my čo sme ťa poznali budeme spomínať.

 

 

 ŠK LABDA Mikuláš 2017

 

 14.10.2017 sa v Novej Dedinke uskutočnil X. ročník futbalového turnaja Junior Labda Cup. Víťazom turnaja sa stalo mužstvo CSFA Malacky B. Turnaj poctil svojou návštevou aj bývalý SR reprezentant Marián Zeman.

 

 

Výsledky turnaja Junior Labda Cup X.ročník :

1.Miesto - CSFA Malacky B

2.Miesto - ŠK Veľký Grob

3.Miesto - FC Slovan Hlohovec

4.Miesto - SK Svratka Brno

5.Miesto - FC Spartak Trnava

6.Miesto - ŠK Nová Dedinka

7.Miesto - MŠK Senec

8.Miesto - CSFA Malacky A

9.Miesto - TJ ABrahám

10.Miesto - TJ Rovinka

 

Splav ŠK LABDA 2017 na Malom Dunaji

 

 

Zahájenie turistickej akcie "zdolanie cesty hrdinov SNP", 1.etapa Devín - Karlova Ves

 

Zostava ŠK LABDA, prvý zápas 2017

 

  

 Športový klub ŠK LABDA je občianske združenie založené koncom roka 2006 s cieľom podporovať športové aktivity dospelých a mládeže, organizovať športové a spoločenské podujatia súvisiace so športovými aktivitami klubu. Momentálne má klub 23 členov, avšak radi rozšírime svoje rady o ďalších záujemcov o členstvo, ktorí sa stotožnia s cieľmi klubu a jeho poslaním. K pravidelným aktivitám patria klubom organizované futbalové zápasy alebo každotýždňove tréningy. Domovským futbalovým stánkom je futbalové ihrisko v Novej Dedinke, kde počas roka využívame miestne futbalové ihrisko a počas zimných mesiacov telocvičnu. Pravidelne sú klubom organizované priateľské futbalové zápasy ale hlavne každoročne futbalový turnaj mladších žiakov Junior Labda Cup - v roku 2017 sa bude organizovať už jeho 10. ročník. Členovia ŠK LABDA okrem toho organizujú aj iné - nešportové akcie, akými su splav pre rodiny, MDD pre deti alebo Mikulášsku akciu ku koncu roka.

 

 

Členovia ŠK LABDA
zoznam členov
ŠK LABDA
---->
 
 
Štruktúra ŠK LABDA
Výkonný výbor
Revízna komisia
---->